Меню сайту

5 клас  

(4 год на тиждень у І семестрі – 64 год,

4 год на тиждень у ІІ семестрі – 76 год, всього 140 год)

Номер уроку

Дата проведення

уроку

Cкорегований номер уроку

Cкорегована

дата проведення

уроку

Назва теми

 

Примітка

 

Розділ  1. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини

(64 год)

Тема1.  Натуральні числа. Основні геометричні фігури.

Відрізок. Координатний промінь. Шкала

1

 

 

 

Натуральні числа. Число нуль.

 

2

 

 

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

3

 

 

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

4

 

 

 

Розв’язування вправ і задач

 

5

 

 

 

Основні геометричні фігури. Лінії, види ліній

 

6

 

 

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини

 

7

 

 

 

Промінь. Пряма

 

8

 

 

 

Координатний промінь. Шкала

 

9

 

 

 

Координатний промінь.

 

10

 

 

 

Побудова відрізка певної довжини. Ламана та її довжина

 

11

 

 

 

Розв’язування вправ

 

12

 

 

 

Контрольна робота №1

 

Тема 2.  Числові та буквені вирази. Формули. Кут та його величина. Види кутів

13

 

 

 

Числові вирази. Значення числового виразу

 

14

 

 

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

15

 

 

 

Кут та його величина. Види кутів

 

16

 

 

 

Бісектриса кута

 

17

 

 

 

Розв’язування вправ на побудову та вимірювання кутів

 

18

 

 

 

Побудова та вимірювання кутів

 

19

 

 

 

Буквені вирази. Числове значення буквеного виразу

 

20

 

 

 

Формули. Обчислення за формулами

 

21

 

 

 

Обчислення за формулами

 

22

 

 

 

Розв’язування вправ

 

23

 

 

 

Розв’язування вправ

 

24

 

 

 

Розв’язування вправ

 

25

 

 

 

Контрольна робота № 2

 

Тема 3. Додавання і віднімання натуральних чисел. Многокутник та його периметр.

Трикутник та його периметр.  Трикутник та його види. Рівні многокутники

26

 

 

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

27

 

 

 

Додавання. Властивості суми

 

28

 

 

 

Віднімання натуральних чисел. Віднімання суми від числа і числа від суми

 

29

 

 

 

Віднімання числа від різниці. Додавання та віднімання різниці

 

30

 

 

 

Табличне, усне, письмове додавання та віднімання

 

31

 

 

 

Многокутник. Периметр многокутника. Рівні многокутники

 

32

 

 

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата

 

33

 

 

 

Трикутник та його види. Периметр трикутника

 

34

 

 

 

Розв’язування вправ

 

35

 

 

 

Контрольна робота № 3

 

Тема 4. Множення та ділення натуральних чисел. Розв’язування задач

36

 

 

 

Множення натуральних чисел. Компоненти множення

 

37

 

 

 

Ділення натуральних чисел. Компоненти ділення

 

38

 

 

 

Властивості множення

 

39

 

 

 

Залежності між компонентами дій множення та ділення

 

40

 

 

 

Множення та ділення на розрядну одиницю

 

41

 

 

 

Порядок виконання дій у виразах

 

42

 

 

 

Ділення з остачею

 

43

 

 

 

Розв’язування вправ

 

44

 

 

 

Контрольна робота № 4

 

Тема 5. Рівняння. Розв’язування задач.

45

 

 

 

Рівняння. Корінь рівняння

 

46

 

 

 

Розв’язування рівнянь

 

47

 

 

 

Розв’язування задач на знаходження невідомого за даною сумою або різницею арифметичним та алгебраїчним способами

 

48

 

 

 

Розв’язування задач на знаходження невідомого за даною сумою або різницею та кратним відношенням

 

49

 

 

 

Розв’язування задач на рух та рух по воді

 

50

 

 

 

Розв’язування задач на спільну роботу та вартість

 

51

 

 

 

Розв’язування текстових задач арифметичним і алгебраїчним способами

 

52

 

 

 

Розв’язування текстових задач арифметичним і алгебраїчним способами

 

53

 

 

 

Розв’язування текстових задач арифметичним і алгебраїчним способами

 

54

 

 

 

Розв’язування текстових задач арифметичним і алгебраїчним способами

 

55

 

 

 

Контрольна робота № 5

 

Тема 6. Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур

56

 

 

 

Степінь натурального числа з натуральним показником

 

57

 

 

 

Площа квадрата та площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Квадрат числа

 

58

 

 

 

Розв’язування вправ на обчислення площ квадрата і прямокутника за формулами

 

59

 

 

 

Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Піраміда

 

60

 

 

 

Одиниці об’єму. Куб числа. Об’єми куба і прямокутного паралелепіпеда

 

61

 

 

 

Об’єм куба, об’єм паралелепіпеда

 

62

 

 

 

Контрольна робота № 6

 

63

 

 

 

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер уроку

Дата проведення

уроку

Cкорегований номер уроку

Cкорегована

дата проведення

уроку

Назва теми

 

Примітка

ІІ семестр

Розділ ІІ. Дробові числа та дії з ними

Тема 6.  Звичайні дроби

64

 

 

 

Що таке звичайний дріб. Дріб як частина цілого. Чисельник і знаменник дробу

 

65

 

 

 

Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів

 

66

 

 

 

Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу

 

67

 

 

 

Ділення і дроби. Мішані числа

 

68

 

 

 

Виконання вправ і задач на виділення цілої частини з неправильного дробу

 

69

 

 

 

Перетворення мішаних чисел у неправильний дріб

 

70

 

 

 

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа

 

71

 

 

 

Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом

 

72

 

 

 

Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

73

 

 

 

Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

74

 

 

 

Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа

 

75

 

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

76

 

 

 

Розв’язування задач і вправ на дроби

 

77

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на дроби

 

 

78

 

 

 

Контрольна робота № 7

 

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання, віднімання та порівняння десяткових дробів

79

 

 

 

Що таке десятковий дріб. Читання і запис десяткового дробу

 

80

 

 

 

Порівняння десяткових дробів     

 

81

 

 

 

Розв’язування вправ

 

82

 

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

83

 

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

84

 

 

 

Розв’язування вправ на порівняння, додавання і віднімання десяткових дробів

 

85

 

 

 

Розв’язування задач на додавання, віднімання і порівняння десяткових дробів

 

86

 

 

 

Контрольна робота № 8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Множення десяткових дробів. ділення десяткових дробів на натуральне число. Округлення чисел

87

 

 

 

Множення десяткових дробів

 

88

 

 

 

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

 

89

 

 

 

Множення десяткових дробів

 

90

 

 

 

Розв’язування вправ на множення десяткових дробів

 

91

 

 

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

92

 

 

 

Ділення десяткових дробів

 

93

 

 

 

Ділення десяткових дробів

 

94

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на ділення десяткових дробів

 

95

 

 

 

Округлення чисел

 

96

 

 

 

Округлення чисел

 

97

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на округлення чисел

 

98

 

 

 

Контрольна робота № 9

 

Тема 10. Дії з десятковими дробами

99

 

 

 

Ділення і множення десяткових дробів

 

100

 

 

 

Множення і ділення десяткових дробів

 

101

 

 

 

Множення і ділення десяткових дробів

 

102

 

 

 

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий

 

103

 

 

 

Розв’язування вправ на перетворення звичайного дробу на десятковий. Округлення частки

 

104

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

 

105

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

 

106

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

 

107

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

 

108

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

 

109

 

 

 

Контрольна робота № 10

 

Тема 11. Відсотки. Середнє арифметичне. Середнє значення

110

 

 

 

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

 

111

 

 

 

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

 

112

 

 

 

Знаходження числа за його відсотком

 

113

 

 

 

Знаходження числа за його відсотком

 

114

 

 

 

Розв’язування задач і вправ на відсоткові розрахунки

 

115

 

 

 

Розв’язування задач і вправ на відсоткові розрахунки

 

116

 

 

 

Середнє арифметичне, його використання

 

117

 

 

 

Середнє арифметичне

 

118

 

 

 

Середнє значення величин

 

119

 

 

 

Середнє значення величин

 

120

 

 

 

Розв’язування задач практичного характеру

 

121

 

 

 

Розв’язування текстових задач на відсотки

 

122

 

 

 

Розв’язування текстових задач на відсотки

 

123

 

 

 

Розв’язування текстових задач на відсотки

 

124

 

 

 

Розв’язування текстових задач на дроби і відсотки

 

125

 

 

 

Виконання вправ і задач на дроби і відсотки

 

126

 

 

 

Виконання вправ і задач на дроби, відсотки, середні величини

 

127

 

 

 

Контрольна робота № 11

 

Розділ ІІІ. Повторення та систематизація навчального матеріалу

Тема 3. Повторення і  систематизація навчального матеріалу

128

 

 

 

Лічба, вимірювання і числа

 

129

 

 

 

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

130

 

 

 

Дії другого ступеня з натуральними числами

 

131

 

 

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур

 

132

 

 

 

Звичайні дроби

 

133

 

 

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

134

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на дроби

 

135

 

 

 

Десяткові дроби та дії над ними. Відсотки. Середні величини. Розв’язування задач

 

136

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

 

137

 

 

 

Розв’язування задач логічного характеру

 

138

 

 

 

Розв’язування цікавих і складних задач

 

139

 

 

 

Підсумковий урок

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання