Меню сайту

Календарне планування вивчення математики

в 6 класі  2015-2016 навчальний рік

 

 (4 год на тиждень у І семестрі – 64 год,

4 год на тиждень у ІІ семестрі – 76 год, всього 140 год)

Номер

уроку

в

журналі

 

Корекція № уроку

Тема уроку

 

 

Дата

прове-

дення

 

Корекція дати проведення уроку

 

 

Тема 1. Подільність  чисел

(10)

 

1

 

Дільники і кратні

 

 

2

 

Ознаки подільності на 10,

на 5, на 2

 

 

3

 

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 

4

 

Прості і складені числа

 

 

5

 

Розкладання чисел на прості множники

 

 

6

 

Спільний дільник декількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 

7

 

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

 

 

8

 

Знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного чисел

 

 

9

 

Подільність  чисел

 

 

10

 

Контрольна робота №1

 

 

 

 

 

Тема2. Звичайні дроби (30 год)

 

 

 

 

Тема 2.1. Основна властивість дробу. Порівняння, додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (14)

 

 

11

 

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

 

 

12

 

Скорочення  дробів

 

 

13

 

Скорочення дробів

 

 

14

 

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення дробів до найменшого спільного знаменника

 

 

15

 

Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів

 

 

16

 

Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів

 

 

17

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

18

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

19

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

20

 

Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

21

 

Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

22

 

Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

 

 

23

 

Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

 

 

24

 

Контрольна робота № 2

 

 

 

 

Тема 2.2. Множення та ділення звичайних дробів

 

 

25

25

Множення  звичайних  дробів.

 

 

26

25

Множення звичайних дробів

 

 

27

26

Множення звичайних дробів. Властивості множення

 

 

28

27

Задачі на множення дробів

 

 

29

28

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа та відсотків від числа

 

 

30

29

Множення дробів. Знаходження дробу від числа

 

 

31

30

Взаємно обернені числа

 

 

32

31

Ділення звичайних дробів

 

 

33

32

Ділення звичайних дробів

 

 

34

33

Задачі на ділення дробів

 

 

35

34

Ділення звичайних дробів

 

 

36

35

Перетворення звичайних дробів

у десяткові та десяткових у звичайні

 

 

37

36

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

Десяткові наближення звичайних дробів

 

 

38

37

Ділення звичайних дробів

 

 

39

38

Множення і ділення дробів

 

 

40

39

Контрольна робота № 3

 

 

 

 

Тема 3. Відношення та пропорції

 

 

 

 

Тема 3.1 Відношення і пропорції.  Відсоткові розрахунки

 

 

41

 

Відношення. Основна властивість відношення. Масштаб

 

 

42

 

Відношення. Основна властивість відношення

 

 

43

 

Пропорція

 

 

44

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 

45

 

Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь і задач

 

 

46

 

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

47

 

Відсоткові розрахунки

 

 

48

 

Задачі економічного змісту

 

 

49

 

Пряма пропорційна залежність

 

 

50

 

Ділення числа на пропорційні частини

 

 

51

 

Пропорція. Пряма пропорційна залежність

 

 

52

 

Обернена пропорційна залежність

 

 

53

 

Відношення і пропорції

 

 

54

 

Контрольна робота № 4

 

 

 

 

Тема 3.2. Коло. Круг. Діаграми

 

 

55

 

Коло. Довжина кола

 

 

56

 

Круг. Площа круга

 

 

57

 

Круговий сектор

 

 

58

 

Кругові та стовпчасті діаграми

 

 

59

 

Циліндр, конус, куля

 

 

60

 

Коло, круг, циліндр, конус, куля. Діаграми

 

 

61

 

Контрольна робота № 5

 

 

62

 

Розв’язування цікавих і складних задач

 

 

63

 

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 

64

 

 

 

 

 ІІ семестр

 

 

Тема4. Раціональні числа та дії з ними

64 год

 

 

 

Тема 4.1. Раціональні числа. Порівняння, додавання  і віднімання раціональних чисел

 

 

65.

 

Додатні і від’ємні числа. Число 0

 

 

66.

 

Координатна пряма.

 

 

 

67.

 

Протилежні числа.

 

 

68

 

Цілі числа.  Раціональні числа

 

 

69

 

Модуль  числа

 

 

70

 

Модуль  числа

 

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

 

 

72

 

Порівняння раціональних чисел

 

 

73

 

Контрольна робота №7

 

 

73

 

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання

 

 

74

 

Додавання раціональних чисел.  Властивості додавання

 

 

75

 

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання

 

 

76

 

Віднімання раціональних  чисел. Властивості віднімання

 

 

77

 

Віднімання раціональних  чисел.

 

 

78

 

Віднімання раціональних  чисел.

 

 

79

 

Розкриття дужок

 

 

80

 

Розкриття дужок

 

 

81

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

82

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

84

 

Контрольна робота №8

 

 

 

 

Тема 4.2. Множення і ділення раціональних чисел

 

 

85

 

Множення    раціональних чисел

 

 

86

 

Множення    раціональних чисел

 

 

87

 

 Властивості множення

 

 

88

 

Квадрат і куб від’ємного числа

 

 

89

 

Коефіцієнт

 

 

90

 

Розподільна властивість множення

 

 

91

 

Розподільна властивість множення

 

 

92

 

Зведення подібних  доданків

 

 

93

 

Зведення подібних  доданків 

 

 

94

 

Ділення раціональних чисел

 

 

95

 

Ділення раціональних чисел

 

 

96

 

Ділення раціональних чисел

 

 

97

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

98

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

99

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

100

 

Контрольна робота №9

 

 

 

 

Тема 4.3  Розв’язування рівнянь

 

 

101

 

Рівняння. Основна властивість рівняння

 

 

102

 

Рівняння. Основна властивість рівняння

 

 

103

 

Рівняння. Основна властивість рівняння

 

 

104

 

Розв’язування    рівнянь

 

 

105

 

Розв’язування    рівнянь

 

 

106

 

Розв’язування   рівнянь

 

 

107

 

Розв’язування    задач  за  допомогою  рівнянь

 

 

108

 

Розв’язування    задач  за  допомогою  рівнянь

 

 

109

 

Розв’язування     задач  за  допомогою  рівнянь

 

 

110

 

Розв’язування   задач  за  допомогою  рівнянь

 

 

111

 

Розв’язування     задач  за  допомогою  рівнянь

 

 

112

 

 Контрольна робота №10

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4 Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина

 

 

113

 

Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих

 

 

114

 

Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих

 

 

115

 

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.

 

 

116

 

Побудова паралельних    прямих.

 

 

117

 

Прямокутна система координат. Координатна площина

 

 

118

 

Прямокутна система координат. Координатна площина

 

 

119

 

Прямокутна система координат. Координатна площина

 

 

120

 

Графіки. Побудова графіків залежностей між величинами за точками

 

 

121

 

Побудова графіків залежностей між величинами за точками

 

 

122

 

Приклади  графіків залежностей  між величинами.

 

 

123

 

Приклади  графіків залежностей  між величинами.

 

 

124

 

 Розв’язування типових вправ

 

 

125

 

Розв’язування типових вправ

 

 

126

 

Розв’язування типових вправ

 

 

127

 

Розв’язування задач

 

 

128

 

Контрольна робота №11

 

 

 

 

Тема 5. Повторення та систематизація  навчального матеріалу

12 год

 

129

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 

 

130

 

Перетворення виразів

 

 

131

 

Основні види задач на відсотки

 

 

132

 

Основні види задач на відсотки

 

 

133

 

Задачі на пропорційні величини й пропорційний поділ

 

 

134

 

Задачі на пропорційні величини й пропорційний поділ

 

 

135

 

Задачі ймовірнісного характеру

 

 

136

 

Розв’язування задач геометричного змісту

 

 

137

 

Підсумкова контрольна робота

 

 

138

 

Розв’язування задач підвищеної складності

 

 

139

 

Розв’язування задач підвищеної складності

 

 

140

 

Узагальнення матеріалу вивченого за рік

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання