Меню сайту

ВСТУП

Одне з найбільш  актуальних  завдань, що стоять перед сучасною освітою, — поєднати навчання і виховання в єдиний цілеспрямований виховний процес. В «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наголошується, що мета сучасного освітнього процесу полягає не тільки у сформованості необхідних компетенцій, наданні ґрунтовних знань із різних предметів, а й у «формуванні громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ».

Як відомо, більшу частину свого часу дитина проводить у навчальному закладі. У сучасній школі навчальна діяльність учителя та учня значною мірою зосереджується на уроці, під час якого переважно відбувається виховання. У чинному Положенні про загальноосвітній навчальний заклад також зазначається, що «виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної освіти».

Стратегічною метою математичної освіти в школі є розвиток і саморозвиток школярів шляхом оволодіння математичними знаннями, забезпечення математичної грамотності для свідомого вибору профілю подальшого навчання. Головними цілями математичної освіти є сприяння формуванню наступних компетентностей: соціально-особистої, комунікативної, інформаційної, практичної, загальнокультурної.

Як учитель математики маю не тільки навчати учнів, а й створювати умови для формування ціннісного  ставлення учнів до соціального і природного довкілля та самого себе.  Дослідження вчених також переконують, що без активності школярів у  навчально-виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань, не може повноцінно здійснюватися виховання. 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання