Меню сайту

Учасники проекту: учні 6 класу.

Тип проекту: дослідницький і практично – орієнтований

Навчальні предмети: математика, українська  література, історія України

І. Актуальність  проекту

         Історично склалося так, що математика   виникла із практичних потреб людини на основі завдань, поставлених життям, і розвивалася з їхнім вирішенням. Тому дуже важливо навчити свідомо  застосовувати придбані на уроках теоретичні знання  для вирішення практичних завдань.

Обумовлюється необхідністю реалізації компетентнісного підходу побудови особистісно -  орієнтованої системи математичної підготовки, усвідомленням того, що математика є засобом опису й методом пізнання дійсності, бо сучасний світ підлягає не тільки детермінованим, але й статистичним закономірностям.

ІІ. Мета й задачі проекту:

 • використання знань з теми « Дії з раціональними числами» як інструменту  для розв'язання життєвих проблем ;
 • розвиток вміння використовувати комп'ютери  та комп'ютерні засоби при розв'язанні  задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією , збереженням та  поданням;

формування уміння співпрацювати і спільно розв’язувати завдання;

сприяння  всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню і самореалізації особистості в сучасному світі;

 • заохочувати  співробітництво дітей, розвивати  здатність до уяви, усвідомлення  ролі знань у житті й навчанні учнів;

формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню і самореалізації особистості в сучасному світі.

Головне питання:

Виявити  цікаві факти з життя та творчості  Т.Г. Шевченка  и  розповісти про них  за допомогою   чисел.

Завдання для групи «Бібліографи »

 1. Ознайомитися з  творчістю Т.Г. Шевченка та підібрати цікаві факти про спадщину  Шевченка – поета.
 2. Робота з додатковими джерелами інформації.
 3. Створення презентації  « З думкою про Кобзаря».

Завдання для групи «Мистецтвознавців»

 1. Нагадати  учасникам заходу про творчість Шевченка - художника.
 2. Робота з додатковими джерелами інформації та відбірка цікавих статистичних даних.
 3. Створення публікації «Т.Г. Шевченко – художник»

Завдання для групи «Знавці архітектури»

 1. Дослідити історію створення пам’ятників Шевченку в містах України.
 2. Робота з додатковими джерелами інформації та відбірка цікавих статистичних даних.
 3. Створення публікації «Пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку в Україні».

 Завдання для групи «Допитливі»

 1. Як пов’язано ім’я Т.Г. Шевченка  та сучасність ?
 2. Робота з додатковими джерелами інформації та відбірка  цікавих статистичних даних.
 3. 2.     Створення публікації «Т.Г. Шевченка  та сучасність

ІІІ. Етапи реалізації проект

 1.  Створення команди.
 2. Вибір  тематики, постановка проблеми.
 3. Поділ класу  на групи з урахуванням здібностей, нахилів, способу мислення:

група «Бібліографів»;

група «Мистецтвознавців»;

група «Знавців архітектури»;

група «Допитливих».

 1. Планування роботи.
 2. Реалізація проекту.
 3. Презентація проекту.
 4. Звіт про роботу над проектом.

ІV. Звіт про роботу над проектом

V. Очікувані результати:

 •  учні навчаться планувати свій час та створювати продукт проекту згідно з критеріями, здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати, систематизувати та представляти отриману інформацію у графічному вигляді, навчаться проводити цільовий або ефективний пошук у мережі Інтернет, отримують досвід публічного виступу під час захисту проекту, навчаться переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність; учні набудуть навички творчої оцінки результатів проектної діяльності та власних навчальних досягнень.
 • учні оволоділи креативними навичками продуктивної діяльності: добуванням знань із реальності, володіння прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем;

VІ. Підсумок проекту:

 • аналіз грамотності проекту;
 • аналіз активності груп;
 • оцінка етапу досліджень;
 • оцінка комп'ютерної грамотності.

Аналіз навичок колективної роботи.

Формою представлення результатів проектної діяльності було обрано показ презентацій.

 Презентація проекту

Тема уроку. Цікаві факти з життя та  творчості

Т.Г. Шевченка  мовою чисел

Виховна мета уроку:

 • показати світову велич Кобзаря, його значимість для всіх людей на планеті, розкрити неосяжність його таланту, визначити роль великого сина українського народу в літературній спадщині, культурі українського народу, виховувати почуття національної гідності, гордості за великого патріота України;
 • формування позитивних рис особистості громадянина, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 • формування громадянської, соціальної та підприємницької компетентності учнів через організацію співпраці їх із партнерами в групі, підтримки взаємин та керування власною соціальною поведінкою; уміння працювати в колективі, толерантність, прагнення до поповнення знань;
 • формувати в учнів ціннісне ставлення до таких понять, як «патріотизм», «любов до рідної землі», викликати  інтерес до історичного минулого свого народу

Задачі:

 • узагальнити та систематизувати знання з теми:  «Дії з раціональними  числами»»;
 • розвивати навики роботи з джерелами інформації та вміння  презентувати  результати своєї роботи;  реалізація  особистісно – орієнтовного  підходу у навчанні  з    урахуванням розвитку  пошуково-творчих знань та навичок учнів.

Обладнання та наочність: портрет Шевченка, книга «Кобзар», стіннівка з хронікою  життя поета, логотип до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, презентації , ілюстрація пам’ятника, квіточки, епіграф, комп’ютер, проектор, екран.

Тип уроку: урок - захист проектної роботи

Хід уроку

І мене в сім'ї великій.

В сім'ї вольній, новій.

Не забудьте...

                        Т. Шевченко

                                Усе впорядковується відповідно до чисел

                                                                                   Піфагор

І. Організаційний     етап

Вступне слово вчителя.

Україна,

Рідний край,

Поле, річка, синій гай.

Любо стежкою іти –

Тут живемо я і ти!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення   учня: «Видатні українці всіх часів».

Згідно з результатами дослідження, абсолютна більшість опитаних назвали серед найбільш видатних українців всіх часів Тараса Шевченка (58,7%). Доповнюють трійку лідерів Леся Українка (22,5%) та Богдан Хмельницький (20,1%).

Слово вчителя:

Так оцінив Шевченко народ, а ця оцінка — найвища.

Сьогодні день, мов свято, зустріч щира

Із тим, хто знаменитий на весь світ.

Шевченко - геній, в це ми свято вірим.

Йому немало - двісті літ.

Сьогоднішній  урок ми присвячуємо видатному українському поету та художнику Тарасу Григоровичу Шевченку, вклонімося світлій пам'яті поета.

Щовесни, коли тануть сніги,

І на рясті просяє веселка.

Повні сил і живої снаги.

Ми вшановуємо пам'ять Шевченка.

І дійсно, діти, навесні 9 березня 2014 року виповниться 200 років з дня народження великого Кобзаря.

Тож давайте зараз перегорнемо деякі сторінки життя великого Кобзаря, прислухаємося до шевченківської думки та слова.

Мета роботи:

            Показати світову велич Кобзаря, його значимість для всіх людей на планеті, розкрити неосяжність його таланту, визначити роль великого сина українського народу в літературній спадщині, культурі українського народу.

Об'єкт дослідження:

Життєвий шлях і творчість Тараса Григоровича  Шевченка.

Гіпотеза. Життя Тараса Григоровича  Шевченка – зразок              громадянської мужності, патріотизму.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель математики.

Наш урок — це урок, на якому ви розпочинаєте знайомитись з людиною, життя якої є великим подвигом.

  Перед вами віхи життя Т.Г.Шевченка. Але тут є пропуски…
             Щоб заповнити пропуски таблиці, вам доведеться здійснити математично-літературну подорож.

У кожного на парті лежить таблиця «Цікаво знати». Вам потрібно заповнити пропуски цифрами, які ви знайдете, коли розв’яжете вправи.

 Цікаво знати

Тарас Шевченко із 47 років життя

__ років був на засланні,

__ років був – кріпаком,

І лише__ років – на волі.

1. Виконати дії:

   6,7 + (-2,3 + 5,4 – 6,7 + 6,9).                            (10)

2. Знайдіть значення виразу:

   -3ав, якщо а =-1,25;  в =6,4                            (24)

3. Розв’яжіть рівняння:

     ( х +3,3 ) – 14 =2,3                                          (13)

  Слово вчителя:  Шлях Т.Г. Шевченка  був важким, але цікавим.

  ІІІ.Творче застосування знань

Інтерактивна вправа «Загальний проект», «Навчаючи - навчаюсь»

(захист проектних робіт ).

Учасники проекту проводять захист своїх робіт за схемою:

 • Тема і мета проекту.
 • Опис кінцевих результатів.
 • Демонстрація результатів.
 • Самооцінка.

 Результати досліджень  групи  «Бібліографів »

Презентація результатів  виконання дослідження :

1)    Інтелектуальна  розминка

Гра «Відгадай  слово»

Усне  розв’язування вправ ( формування  комунікативних  компетентностей ) 

Ключове  слово - КОБЗАР

Довідка

Це  поняття має декілька значінь:

     Кобзар - український народний співець і музикант;

Кобзар  - назва збірки віршів Т.Г.Шевченка;

Кобзар – українське селище, тощо.

  

 

Ключове слово - ЗАПОВІТ

Довідка

Це  поняття має декілька значінь:

Заповіт — у широкому значенні прохання/розпорядження особи на випадок її смерті до третіх осіб, як правило про належне їй майно, як матеріальне, так і не матеріальне.

   «Заповіт» (1845) — програмний вірш Тараса Шевченка.

2)    Перегляд  презентації     Power Point  «З думкою про Кобзаря».

 3)    Ознайомлення з  повідомленням « Цікаве  про літературну спадщину

    Т.Г. Шевченка»:

 • найбільше перекладений український літературний твір – «Заповіт» Шевченка. Його перекладали щонайменше 147-ма мовами народів світу;
  • низку творів із «Кобзаря» перекладено понад 100 іноземними мовами;
  • усіх віршованих творів у «Кобзарі» − 218;
  • На тексти і мотиви «Кобзаря» 120 композиторів створили біля 500 хорових, сольних, оперних, хореографічних та інших творів, а весь «Кобзар» нараховує … 227 назв.

 ТВОРЧА РОБОТА   « Склади прислів’я»

Робота  в групах

 ( формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти)

Вчитель. Знайдемо ключове слово, виконавши наступне завдання.

Кожна група одержує  картку з   двома завданнями. Кожне завдання треба  розв’язати та знайти ключове слово. Керівник  групи вивішує  слова на дощці.

  Ключове слово 

Для І групи:   « ХТО»   « З»

Для ІІ групи:  « ШЕВЧЕН»    « КОМ»

Для ІІІ групи:   «ЗНАЄТЬСЯ»  «ТОЙ»

Для ІV групи:   «РОЗУМУ»   « НАБИРАЄТЬСЯ»

Ключ-відповідь

-5,5

12

28

23

-9

80

8,4

-11

-5

-12

набирається

Шевчен

Слово

хто

знається

розуму

з

ком

сила

той

Прислів’я  про Т.Г. Шевченка

Хто з Шевченком знається, той розуму набирається.

Результати досліджень  групи  «Мистецтвознавців» .

Презентація результатів  виконання дослідження :

1)   Віртуальна  подорож до  музею ( презентація « Тарас Шевченко – художник»)

2) Повідомлення учнів

 Результати дослідження групи « Знавці архітектури » :

1)    Ознайомлення з  повідомленням

«Цікаві факти про пам'ятники Т.Г. Шевченка»:

 • Найвищий у світі пам’ятник Шевченкові − заввишки 7 метрів − установлено в Ковелі, що на Волині.
 • Найвище місце на Землі, де встановлений монумент поетові, знаходиться на піку Шевченка у Кабардино - Балкарії – 4200 метрів над рівнем моря.
 • Перше скульптурне зображення поета і художника було виготовлене у Санкт-Петербурзі за рік після смерті, а перший пам’ятник на українській землі встановили у Харкові 1897 року.
 • Єдиним континентом, де немає пам’ятника Шевченкові, є Африка.
 •  Відсутні пам’ятники Кобзареві у таких європейських країнах як Німеччина, Великобританія, Естонія та Латвія.
 • В Україні найбільше пам’ятників Шевченкові в Галичині (півтисячі), де Шевченко ніколи не був. У Росії – 9 пам’ятників, у Казахстані – 4.
 • На Тарасову гору в Каневі ведуть понад 300 сходинок. За приблизними підрахунками, ними пройшли понад 11 мільйонів людей зі 150 країн світу.

2)    Віртуальна подорож «Пам’ятники Тарасу Григоровичу Шевченку   в Україні» ( перегляд презентації Power Point)

 Результати досліджень  групи  «Допитливих» .

 1)    Перегляд презентації « Тарас Шевченко та сучасність».

 2)    Ознайомлення з  повідомленням « Цікаві факти про Тараса Шевченка та сучасність»:

 • У 1845—1846 роках в університеті протягом кількох місяців працював Тарас Шевченко як штатний художник Київської Археографічної комісії. У 1939 році указом Президії Верховної ради СРСР Київському університету було присвоєно ім'я Т.Г.Шевченка (на вшанування 125-ліття від народження поета).
 • З 1939 року  Академічному театру опери і балету УРСР  надали ім'я Тараса Шевченка. Тоді ж на фасаді будівлі з'явилося погруддя поета. 
 • Станція метро Тараса Шевченка. Автори зробили спробу внести в інтер’єр станції елементи українського колориту, зокрема, стрічка з зображенням гілочок калини поверх колійних стін, і барельєф Кобзаря на соковитому червоно-блакитному тлі торцевої стіни центрального залу в орнаменті з таких же гілочок. Колони розширені у створі з балкою, яка, як і колони, облицьована сірим мармуром. Цікавим є й освітлення – скляні бра на колонах з боку посадки і живописні групи скляних світильників на стелі центрального залу. 
 • Єдиний музей в світі однієї книги - «Кобзаря» Тарас Шевченко відкритий в травні 1989 року в Черкасах.
 • Республіканську премію імені Т. Г. Шевченка засновано 20 травня 1961 року Постановою Ради Міністрів УРСР. Нею нагороджували видатних митців за високоідейні й високохудожні твори та роботи у галузі літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кінематографії. Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року отримали Павло Тичина, Олесь Гончар у галузі літератури і Платон Майборода у галузі музики. На 2008 рік розмір Національної премії становить 130 тис. грн. кожна. 
 • Перший варіант банкноти номіналом у 100 гривень із зображенням Тараса Шевченка проіснував з 1994 по 2003 роки. На цьому варіанті зображення видатного поета більш ніж традиційне. Смушева шапка і довгі вуса - хрестоматійне зображення Кобзаря. 

ІV . Підведення підсумків :

1)    Підведення підсумків презентацій і оцінка учнівських робіт (додаток12,13).

2)    Провести рефлексію знань .

Запитання до гри «Ерудит»

1. Хто був порадницею в дитинстві для Тараса?                      (Катря)

2. Кого з батьків Тарас Григорович втратив першим?             (Матір)

3. Чого хотів навчитися Тарас у дитинстві?                      (Малювати)

4. Який вірш Т. Г.Шевченка вам найбільше сподобався? 

5. Про що мріяв Т.Г.Шевченко?          (Про вільну щасливу Україну)

3)    Заключне  слово вчителя

   Як ми пересвідчилися, Тарас Григорович Шевченко був людиною високих моральних людських якостей, що стояла нарівні з кращими світовими творцями-мислителями.

    Він залишається серед нас, українців, і далі невмирущим як поет, як геній, як поводир, що показує нам шляхи у боротьбі за наші ідеали.

НАКАЗ від КОБЗАРЯ

Учитеся , брати мої,
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і  ненародженим…

Додатки до проекту:

 Вступ

 З думкою про Кобзаря

 Пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку в Україні.pdf

 Тарас Шевченко та сучасність.pdf

 Художник з душею поета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання