Меню сайту

                 

Проектна діяльність

         
 Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції
                    

 Розвивальне навчання 

за системою Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова

             Концепція розвивального навчання Ельконіна — Давидова спрямована на розвиток творчості як основи особистості.
Основними складовими пошуково-дослідницького методу, що відповідає цілям і змісту розвивального навчання, є:— формулювання навчального завдання;— спільне з учнями розв'язання навчального завдання;— організація оцінювання віднайденого способу дії.                                                                                                                          

  Інформаційно - комунікаційна технологія

 
  Інформаційно-комунікаційна технологія навчання                    ( ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.                                                                                                                               

 Інтернет-технології

 Інтернет-технології — це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів  комп'ютерній мережі Інтернетсайтівблогівфорумів,
 чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.                                                                                                                         

 Особистісно-орієнтоване навчання

 Метою особистісно орієнтованого навчання є виявлення суб'єктного досвіду кожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні його індивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації.  
 Метою особистісно орієнтованого уроку є створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів                                                                                                                        

 Технологія діяльнісного методу

      

 Це засіб реалізації сучасної мети освіти. В основі методу-ідея включення учнів в активну пізнавальну  діяльність.

Діяльністний підхід — це метод навчання, коли дитина не отримує знання в готовому вигляді, а добуває їх сама в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності. Принциповою відмінністю технології діяльнісного методу від традиційної технології демонстраційно-наочного метода навчання є те, що запропонована структура описує діяльність не вчителя, а учнів.

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія проблемного навчання

 
Сьогодні проблемне навчання розглядають як технологію розвивальної освіти спрямовану на активне одержання знань, формування прийомів дослідницько, пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціально значущих рис особистості. Цей вид навчання передбачає дві основні цілі, допомогти учням самостійно засвоїти зміст навчального матеріалу та навчити використовувати наукові методи у процесі пізнання.  

Технологія інтерактивного навчання

                  

Інтерактивне навчання, на думку Є. Коротаєвої, це навчання, «занурене» у спілкування. У житті людини спілкування не існує як відокремлений процес або самостійна форма активності. Воно входить до складу індивідуальної або групової практичної діяльності, які не можуть здійснюватись без різнобічного спілкування.

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання