Меню сайту

 


 

КАРТКА – АНОТАЦІЯ

 1.     Тема досвіду:

 «Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу як ефективна форма підвищення професійної компетентності в умовах багатовекторної системи неперервної освіти»

 2.     Адреса досвіду:

 Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

 вулиця Кондратьєва, ІІІ мікрорайон

 м. Первомайський

 Харківської області

 64100

 3.     Автор досвіду:

 Колектив учителів природничо – математичного циклу Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

 4.     Провідна наукова ідея  досвіду

 Впровадження новітніх технологій, широке використання комп'ютерної техніки на уроках сприяє:

 підвищенню інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу; 

 • активізації науково-методичної діяльності вчителів і учнів; 
 •  індивідуалізації навчального процесу; 
 •  підвищенню якості наочності в навчальному процесі; 
 •  реалізації міжпредметних зв’язків;  
 •  проведенню конференцій, презентацій; 
 • вихованню в учнів високої зацікавленості в отриманні знань;
 •  вихованню почуття патріотизму, високої відповідальності перед державою, сім'єю за якість знань. 

 5.     Мета досвіду:

 формування  в учнів інформаційних компетенцій  та інтерактивного навчання, які відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самоосвітньої роботи,  дають цілком нові можливості  для творчості, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання;

 • виховання  особистості та підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного  суспільства.

 6.     Завдання:

 виділення із навчального програми розділів тем різного рівня складності для розвитку творчого потенціалу учня, його здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, раціонально використовувати комп’ютер  та комп’ютерні засоби при розв’язуванні завдань;

 • використання у навчально - виховному процесі схеми навчання «знаю –       не знаю», «умію - не умію», «володію – не володію» на параметри «шукаю і знаходжу», «думаю і знаю», «пробую і виконую», які відповідають сучасній філософії організації освітньої діяльності школярів;
 • постійне використання в системі педагогічної діяльності моделі інформаційної технології шляхом  виявлення  навчального матеріалу,  потребуючого комп’ютерної  подачі; добіркою  і створенням інформаційних продуктів; застосуванням інформаційного продукту; аналізу ефективності використання інформаційних технологій;
 • упровадження інформаційних та інтерактивних технологій, методів навчання з метою створення умов для проведення рефлексії – необхідного стану в процесі самоосвітньої діяльності.

 7.     Наукова основа досвіду  базується на роботах О.І. Пометун,  Л. Пироженко, В. В. Мельник, В. Мегнесон, Є.Я. Голант, Є. Коротаєвої, О.Зеленського. 

8.     Актуальність досвіду

 Педагогічна діяльність спрямовується на створення  організаційно методичних умов, за яких  можливо:

 формування прагнення до самовдосконалення , розвитку індивідуальних здібностей учнів;

 • формування ключових компетенцій школярів, розвитку критичного мислення учнів, здатність учнів давати оцінку процесові й  досягнутим результатам  технологічної діяльності.

 9.     Новизна досвіду

 Збагачення окремого педагогічного досвіду прийомами, за допомогою яких  створюються умови для розвитку вмінь опановування  нових знань за рахунок активного оволодіння учнями навичок самоосвітньої діяльності, вмінь здобуття нових знань, культури навчання        ( самореалізація, самовизначення).

 10.           Умови ефективного функціонування і можливості творчого використання

 Глибоке опанування і розуміння вчителем ідей інформаційного навчання, знання  інноваційних технологій, методик організації навчально -  пізнавальної діяльності учнів, в процесі навчання яких виховуються якості самостійності , самовизначення та самореалізації.

 11.            Шляхи творчого удосконалення:

 створення моніторингу  процесу впливу активізації пізнавальної діяльності учнів на рівень практичних умінь учнів;

 • удосконалення  професійно діяльнісного компоненту  вчителя відповідно до визначених  інноваційних ідей, принципів, технологій навчання ;
 • розробка та реалізація цілісної системи педагогічної діяльності, спрямованої на оволодіння учнями  ключових компетенцій, як необхідної складової якісної освіти, що забезпечує їй успішність у життєдіяльності .

 2015/2016 навчальний рік

 Впродовж 2015/2016 навчального року методична робота  була спрямована на реалізацію ІІ (експериментально-діагностичний) етапу науково-методичної проблемної теми «Розвиток  компетентності  вчителя  та  учня  для  досягнення  якісної природничо-математичної  освіти засобами інформаційних технологій».  

              План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2015/2016 навчальний рік


  Програми тематичних засідань ШМО вчителів природничо-математичного циклу


    2016/2017 навчальний рік

Шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-математичного  циклу у 2016/2017 навчальному році буде працювати третій рік над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток  компетентності  вчителя  та  учня  для  досягнення  якісної природничо-математичної  освіти засобами інформаційних технологій».  

План роботи ШМО вчителів  природничо- математичного циклу на 2016/2017 навчальний рік

Програма тематичних засідань ШМО вчителів природничо- математичного циклу


                                             2017/2018 навчальний рік

 Шкільне методичне об’єднання у 2017/2018 навчальному році буде працювати над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток  компетентності  вчителя  та  учня  для  досягнення  якісної природничо- математичної  освіти засобами інформаційних технологій» у рамках  реалізації  ІІ етапу науково-методичної проблеми школи «Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій».

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання