Меню сайту

Дата  02.12.2015.   Клас 6А    

Урок № 48

Задачі економічного змісту

Мета уроку:

  • ознайомити учнів із використанням пропорцій і понять про відсоткові розрахунки для розв’язування задач економічного змісту; постановка  задачі на  узагальнення і поглиблення знань учнів про відсотки, розв’язання задач на відсотки різними способами;
  • розвивати вміння опрацьовувати математичні тексти, обґрунтовувати твердження, приймати рішення за умов точної, неповної та надлишкової інформації;розвиток процесуальної компетенції;
  • формувати  ціннісне  ставлення  до себе  через позитивне ставлення до навчання;спонукати школярів до самостійного розв’язування власних життєвих проблем;формувати позитивних рис особистості громадянина , почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; формування в учнів наукового  світогляду.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі на відсотки, задачі економічного змісту.

Обладнання та наочність: підручник, роздавальний матеріал, презентація Microsoft PowerPoin (:); ППЗ «Математика -6»

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап.Самовизначення до діяльності :

Вчитель. Жили собі, не сумували три товариші, три козаки. Вирізнялися вони веселою вдачею, силою та кмітливістю. Багато справ у них було: захищати Батьківщину, у футбол грати, по світу їздити…

Сміливі та винахідливі козаки науки вивчали…

Як козаки математику вчили. Девіз уроку: Козацькому роду нема переводу.

II. Перевірка домашнього завдання:

Відповісти на запитання, що виникли в учнів під час виконання роботи. Запропонувати здійснити самоперевірку за відпові­дями, заздалегідь підготовленими на відкидній дошці.

Оцінити роботу відповідно до критеріїв. (Заповнити оціночний лист)

:III.  Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності

(Слайд (6-14))

▪ Бліц-опитування

1. Що називають відсотком?

2. Що називають пропорцією?

3. У чому полягає основна властивість пропорції?

4. Перелічіть способи розв’язування задач на відсотки.

Оцінити роботу більш активних учнів

Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном (зразком)

Оцінити роботу відповідно до критеріїв. (Заповнити оціночний лист)

■ IV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності :

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

 Мені потрібно ____

Я вмію _____

Я хочу _____

▪ Мотивація навчальної діяльності

Задачі на відсоткові розрахунки часто доводиться розв’язувати людям, професійна діяльність яких пов’язана зі сферою економіки, банківською справою. Щоб почуватися в майбутньому впевнено, сьогодні будемо розв’язувати задачі економічного змісту.

‰Физкультхвилинка (слайд 18):

 ■ V. Доповнення знань:

Навчальне завдання: розширити знання про задачі на відсотки. Доповнити знання розв’язання задач економічного змісту.

 Інтерактивна вправа  « Навчаючи - навчаюсь».:

Вчитель:знанняпро відсотки потрібні в різних сферах діяльності людини, особливо – у фінансовій.

Загадка (слайд 20)

Що зав наука  це така?

Навчає нас, як жити,

Як вироботи, обміняти,

Ділитися і споживати,

Ще й гроші заробити

 Економіст

На питання, що таке економіка, існує безліч відповідей. Найчастіше уявлення про зміст економіки випливають з повсякденного життя – ми постійно стикаємося з цінами, витратами, заробітною платою, банківськими вкладами. Тому  уявлення про економіку пов’язані з раціональним веденням свого господарства, ефективним використанням грошей. Не випадково сам термін «економіка» означає управління господарством.

З вересня 1996 року гривня - грошова одиниця нашої країни.

Назва «гривня» походить від прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто — на «загривку»).

Перші монети були викарбовані у 1992 році, але в обіг вони надійшли тільки у 1996 році. Монети були виготовлені на Луганському набойному заводі, та на Монетному дворі Італії.

Задача від економістів

3. Ціну на товар, який коштував 1000 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну збільшили на 20 %. Скільки коштує товар після двох переоцінок?

3. 1)  (грн) — коштує товар після знижки на 20 %;

2)  (грн) — нова ціна товару.

Відповідь: 960 грн.

 Банкір

 Історія розвитку банківської справи тісно пов'язана з історією діяльності банків та виникненням грошей. За свідченням істориків, перші кредитні операції здійснювалися у Стародавньому Вавилоні, де не тільки обмінювались, гроші однієї держави на гроші іншої, а й практикувалося прийняття вкладів та видання по них певних відсотків. Банківська справа зародилася і набула подальшого розвитку в Стародавній Греції. Кілька сотень грецьких міст та їхніх колоній карбували власні монети, вели жваву торгівлю, розвивали грошово-кредитні відносини.

ЗАДАЧА від банкірів

 Вкладник вніс на банківський рахунок 600 грн під 12 % річних. Через рік річна ставка зросла до 15 %. Скільки гривень вкладник одержить через 2 роки?

2. 1)  (грн) — становлять 12 % від 600 (грн);

2)  (грн) — сума на рахунку через 1 рік;

3)  (грн) — становлять 15 % від 672 грн;

4)  (грн) — сума на рахунку через 2 роки.

Відповідь: 772,8 грн.

 Інтелектуальна гра «Я клієнт банку»

Запитання:

1.У який банк ви б поклали свої гроші: туди, де нараховують 14% річних, чи туди, де нараховують 16% річних. (Де нараховують 16% річних)

2. Один банк надає кредит під 12% річних, а інший – під 17% річних. У якому банку ви б взяли кредит? (Де дають кредит під 12 % річних)

3. У який банк ви б поклали свої гроші: туди, де нараховують 15% річних, чи туди, де нараховують 19% річних. (Де нараховують 19% річних)

4. Один банк надає кредит під 15% річних, а інший – під 18% річних. У якому банку ви б взяли кредит? (Де дають кредит під 15 % річних)

▪ Бесіда

Звернути увагу учнів на те, що через рік у вкладника буде  грн, а через два роки —  грн.

Якщо клас має достатню математичну підготовку, то можна ознайомити учнів із формулою складних відсотків.

 — формула складних відсотків, де  — початковий капітал, p — відсоток банківської ставки, n — час зберігання внеску в банк у роках.

▪ Робота в парах

Перевірити шляхом коментування з місця, відповісти на запитання, що виникли в учнів.

▪ Робота в парах

Вкладник поклав на рахунок у банку 5000 грн під 7 % річних. Скільки гривень буде на його рахунку через три роки?

Розв’язання

 грн; ; .  (грн).

Відповідь: 6125,22 грн.

 

■ VI. Самостійне виконання учнями практичних завдань

▪ Робота в групах за карткою

 Картка

1. Щоб врахувати інфляцію, що становить 5 %, підприємець підняв ціну на кожну одиницю товару з 1250 грн до 1290 грн. Чи правильно зроблено розрахунок?

2. Вкладник вніс на банківський рахунок 600 грн під 12 % річних. Через рік річна ставка зросла до 15 %. Скільки гривень вкладник одержить через 2 роки?

3. Ціну на товар, який коштував 1000 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну збільшили на 20 %. Скільки коштує товар після двох переоцінок?

4. До магазину надійшли книжки за ціною 10 грн 50 к. Націнка магазину становить 20 %. Під час оптової закупівлі зробили знижку 5 %. Якою буде ціна книжки в разі оптової закупівлі?

Розв’язання

1. , — розрахунок зроблено неправильно.

2. 1)  (грн) — становлять 12 % від 600 (грн);

2)  (грн) — сума на рахунку через 1 рік;

3)  (грн) — становлять 15 % від 672 грн;

4)  (грн) — сума на рахунку через 2 роки.

Відповідь: 772,8 грн.

3. 1)  (грн) — коштує товар після знижки на 20 %;

2)  (грн) — нова ціна товару.

Відповідь: 960 грн.

4. 1)  (грн) — націнка;

2)  (грн) — ціна книжки з націнкою;

3)  (грн) — становить знижка 5 %;

4)  (грн) — ціна книжки при оптовій закупівлі.

Відповідь: 11 грн 97 коп.

Запропонувати кожній групі презентувати результати своєї роботи біля дошки, а представникам інших груп — здійснити рецензування відповідей.

 ■ VII. Підбиття підсумків уроку

Запропонувати члену кожної групи проаналізувати свою роботу, визначити найактивніших учнів. Оцінити роботу груп, враховуючи думку членів кожної групи.

Заповнити оціночний лист.

 ■ VIII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання ( ППЗ «Математика -6»

 Задача

Одного разу, розв’язуючи домашнє завдання, син власника нафтової компанії випадково вліз у систему ціноутворення і знизив ціну на гас, який коштував 2000 грн. за тонну, на 10%. Коли це з’ясувалося, перед компанією постала проблема. На скільки відсотків потрібно підняти нову ціну, щоб отримати початкову?

Початкова ціна (2000 грн.) становить 100%, а знижена ...

100% - 10%   .... 90%. Знижена ціна становить 90% від початкової.

Нехай ціна після зниження дорівнює х грн.

Тоді:

2000 грн. — це 100%;

х грн. — 90%.

х = 90% ∙ 2000 і поділити на 100%.

х = 1800.

Отже, знижена ціна – 1800 грн/т.

Щоб знайти, на скільки відсотків потрібно підняти нову ціну, щоб отримати початкову, порівняємо з новою ціною (1800 грн.) стару. Нова ціна становить 100 відсотків, а початкова ціна (2000 грн.) - х відсотків від нової. Тоді:

1800 грн. — це 100%;

2000 грн. — х%.

х = 2000∙100% і поділити на 1800 =  відсотка.

Отже, нову ціну слід підняти на %.

  Раунд «Закінчіть прислів'я»

Оцінка кожної відповіді – 1 бал.

1. Зароблена копійка краща за крадений…(Карбованець)

2. Не взявшись за сокиру, хати не… (Зробиш)

3.Боржник коли бере – плаче, а віддає…(Скаче)

4. У базарі два дурні: один дешево дає, другий дорого …(Просить)

5. Дорого – не дорого, а поторгуватися …(Треба)

6. Достаток чинить…(Статок)

7.Від прибутку голова не …(Болить)

8. Загубив – смутися, знайшов – не …(Веселися)

9 Грошей кури не …(Клюють)

10 Гроші – сила: одних підкуплять, других напоять, а третім лиха …(Накоять)

11. На гривеник покупки, а на карбованець …(Крику)

12. Копійка гривню…(Береже)

13. З чужої кишені платити …(Легше)

14. Бачили очі, що …(Купували)

15. З розумом торгувати, а без розуму …(Бідувати)

16. Що не продаси, то так …(Даси)

17. На дешеве шкода …(Грошей)

18. Аби добрий товар, а купець …(Знайдеться)

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ до уроку 48 з теми: "Задачі економічного змісту"

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання