Меню сайту

Розробка динамічного уроку  з алгебри  для учнів 8 класу  з використанням  діяльнісного   методу.

 Тема. Обернена  пропорційна функція , її властивості і графік

Мета уроку:

  • дати учням означення функції y=k/x, ознайомити з її властивостями та графіком; виробити вміння знаходити серед функцій обернену пропорційність, будувати графік функції, що є оберненою пропорційністю;формувати уявлення про графічне розв’язування рівнянь;
  • розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; порівнювати подібні матеріали; розвиток вміння  застосовувати знання на практиці;
  • сприяти ціннісному ставленню до себе через позитивне ставлення до навчання; виховувати рішучість і упевненість під час прийняття рішень, інтерес до математики; позитивне ставлення до праці.

Тип уроку: засвоєння нових  знань .

Наочність та обладнання:комп’ютер, мультимедійний проектор,  презентація Microsoft Power Point, екран

Епіграф  уроку

Якби ви вчились, так, як треба,

то й мудрість би була своя

Т.Г. Шевченко

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності (організаційний момент)

Слово вчителя:

Одного разу Ейнштейна спитали, як, на його думку, з'являються винаходи, що змінюють світ. «Дуже просто, - відповів той. – Усі знають, що зробити це неможливо. Але неодмінно знайдеться один невіглас, що цього не знає. Саме він і зробить винахід».

ІІ. Актуалізація знань та фіксація ускладнень у діяльності

           

Коментар до слайду 1

Що називають графіком функції?

 

 

Коментар до слайду 2

Що називають аргументом функції?

Що таке область визначення функції?

Чи може графік функції складатись з однієї точки?

 

 Коментар до слайду 3

Знаходження значень функції (аргументу) при даному значенні аргументу (функції).

 

 

Коментар до слайду 4

      Як за графіком функції знайти:область визначення функції; область значень функції?

 

Коментар до слайду 5

      Як за графіком функції знайти:область визначення функції; область значень функції?

 

 

Коментар до слайду 6

 

     Яку функцію називають прямою пропорційністю?

    Що є графіком прямої пропорційності?

Що є графіком функції у= b?

 

 

Коментар до слайду 7

Яке розташування  має графік  функції?

 

Коментар до слайду 8

Кожну пряму співставте з її рівнянням

 

Коментар до слайду 9

Встановіть відповідність

Графіки яких функцій ми не вивчали?

Графіком якої функції є гіпербола, парабола?

ІІІ. Визначення  мети діяльності

                                    

Коментар до слайду 10

Приклади реальних ситуацій, які можна описати за допомогою

оберненої  пропорційності

 

Коментар до слайду 11

Приклади реальних ситуацій, які можна описати за допомогою

оберненої  пропорційності

ІV. Побудова виходу із ускладнення ( « відкриття» нового  знання) та первинне закріплення

 

Коментар до слайду 12

Графік функції ; приклад. Як побудувати графік функції, .

( якщо k=1, k>0). Властивості функції (за графіком).

 

 

Коментар до слайду 13

Графік функції ; приклад. Як побудувати графік функції, .

( якщо k= -1, k<0). Властивості функції (за графіком).

 

 

Коментар до слайду 14

Знайти найбільше та найменше значення функції

на  відрізку

 

Коментар до слайду 15

Знайти найбільше та найменше значення функції

на  полуінтервалі

 

Коментар до слайду 16

 

Знайти найбільше та найменше значення функції

на  полуінтервалі

 

Коментар до слайду 17

Знайти найбільше та найменше значення функції

на  промені

 

Коментар до слайду 18

Які існують методи розв’язання   рівнянь?

Які етапи розв’язання рівняння графічним методом?

 

Коментар до слайду 19

Розв’язати  рівняння графічно

Скільки розв’язків має рівняння?

Від чого залежить  розв’язок рівняння?

 V. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном

О.І. Каплун . Тест-контроль (поточне, тематичне та річне оцінювання у форматі ЗНО) (Харків: ФОПСпівак Т. К., 2009)

 

 Достатній рівень (3 бали)

4.  Побудуйте графік функції

                                    Високий рівень ( 3 бали)

 1.     Розв’яжіть рівняння

 

VІІ. Рефлексія діяльності (підсумок уроку)

Гра «Кросворд   навпаки»

Визначити, яке ключове слово виділено і пояснити його значення.

На дошці намальовано кросворд з порожніми клітинками. До дошки викликається один учень класу, який повинен розгадати кросворд за підказками учнів класу. Всім іншим учням класу пропонується заповнений кросворд і вони повинні скласти питання до кросворду.

 В цьому завданні учні не тільки згадують основні поняття теми, а й вчаться ставити запитання, що дає можливість глибоко зрозуміти основні поняття теми.

                                                       1

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання, що складають учні:

  1. Як називається незалежна змінна у функції?
  2. Як називається координата функції по осі у?
  3. Як називається координата функції по осі х?
  4. Як називається залежність між двома величинами, при якій кожному значенню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної у?
  5. Як називаються дві напрямлені взаємно перпендикулярні прямі, що перетинаються в точці О(0,0)?
  6. Як називається точка О(0,0) на координатній площині?
  7. Як називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значенням функції.

                                                       1

А

Р

Г

У

М

Е

Н

Т

 

 

 

 

 

                                                             2

О

Р

Д

И

Н

А

Т

А

 

 

 

 

                                                                      3

А

Б

С

Ц

И

С

А

 

 

 

 

                                                                      4

Ф

У

Н

К

Ц

І

Я

 

 

 

 

К

О

О

Р

Д

И

Н

А

Т

Н

І

 

О

С

І

 

 

 

 

 

 

                        6

П

О

Ч

А

Т

О

К

 

К

О

О

Р

Д

И

Н

А

Т

 Вправа « Похвали  себе»

Чи з’явилося почуття самоповаги від твоєї роботи на уроці? Похвали себе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання