Меню сайту

Проект з геометрії«Вступ до стереометрії» для учнів 10 класу

Учасники проекту: учні 10 класу (математичний профіль), члени  математичного клубу «Ерудит»

Тип проекту: дослідницький і практично-орієнтований.

Тема проекту.Вступ до стереометрії

Мета проекту:

 • формувати  ціннісне  ставлення  до себе  через позитивне ставлення до навчання;спонукати школярів до самостійного розв’язування власних життєвих проблем;формувати позитивних рис особистості громадянина , почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; формування в учнів наукового  світогляду.

Задачі проекту:

 • поглибити й  розширити знання   про  геометричні фігури  у просторі, їх властивості  і  практичне застосування вивченого  матеріалу;
 • розвивати в учнів пізнавальний інтерес, вміння використовувати  набуті знання, навички й уміння в нових ситуаціях;формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю, уміння об’єктивно оцінювати результати індивідуальної роботи;розвивати вміння встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим.

Хід  заняття

І. Організаційна частина

         Учні кружка об’єднані в групи « Шкільне товариство»,«Дослідницьке товариство», «Товариство Допитливих».

Кожна група напередодні отримала завдання: розробити творчий проект практичного застосування набутих знань і навичок  з теми: «Вступ до стереометрії».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель:  Як  сказав один з найбільш значних архітекторів двадцятого сторіччя  Ле  Корбюзьє, тільки  дотримуючись законів геометрії, архітектори давнини  могли створити свої шедеври.    Невипадково кажуть, що піраміда  Хеопса – німий трактат з геометрії, а грецька архітектура - зовнішнє відображення геометрії Евкліда. Минули століття, але роль геометрії не змінилась.  Як і раніше, вона залишається граматикою архітектора.                         

А чому тільки архітектора? Повсякденне життя людини, побут, професійна діяльність і вся навколишня природа пов’язані з просторовими геометричними об’єктами. Геометрія вивчає просторові форми та їх відношення і тому використовується скрізь, де потрібна найменша точність у визначенні форми і розмірів. Встановлено, що кожний десятий винахід робиться із застосуванням геометрії за рахунок вибору зручної форми, вдалого розташування тощо. Інженерам, архітекторам, будівельникам, дизайнерам, модельєрам, вченим, дослідникам у найрізноманітніших галузях науки необхідні ґрунтовні знання геометрії, зокрема знання про геометричні тіла. Людину оточують геометричні тіла найрізноманітніших форм. Просторові геометричні фігури є предметом вивчення стереометрії.

Загальна проблема проекту: особливості  стереометрії  як засобу математичного моделювання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 Результати досліджень групи «Теоретиків»

 1. Узагальнення  поняття пряма і площина, було розкрито поняття «лінія» і «поверхня».
 2.  Основні періоди розвитку геометрії:

Перший період – зародження геометрії як науки.

Другий період – формування геометрії у структурну систему.

Третій період – доповнення геометрії новими методами.

Четвертий період – створення неевклідової геометрії.

 1. Неможливі фігури та їх застосування.

Висновок:

 1. Людину оточують геометричні тіла найрізноманітніших форм.
 2. Геометрія має чотири основні періоди розвитку.
 3. 3.     Існують  неможливі фігури.

ІІІ.Творче застосування знань

Інтерактивна вправа «Загальний проект», «Навчаючи - навчаюсь»

(захист проектних робіт ).

Учасники проекту проводять захист своїх робіт за схемою:

 • Тема і мета проекту.
 • Опис кінцевих результатів.
 • Демонстрація результатів.
 • Самооцінка.

Результати дослідження групи «Допитливих» 

1. Тор — геометричне тіло.

2. Поверхня Мебіуса.

3. Пляшка Крейна.

Висновок: Щоб  примусити  міркувати,  не обов'язково  виглядати  складно.

Практичні дослідження

«Теорія без практики  мертва та безплідна, практика без теорії  неможлива»

                      Рене Декарт

 

            Вапд Учень проводить  практичну  роботу  з листом Мебіуса.

Висновок:

   ……Практика є головним джерелом і рушійною  силою розвитку геометрії.

 

Результати досліджень  групи  «Дослідників» .

У величезному саду геометрії кожний може  підібрати собі букет за смаком

Геометр  ХХ ст. Д. Гільберт

 1. Неевклідова геометрія
 2. Сферична геометрія

Учитель:

Продовжуємо працювати над проектом

«За сторінками підручника геометрії».

Тема наступного проекту «Світ многогранників».

ІV . Підведення підсумків

1)    Підведення підсумків презентацій і оцінка учнівських робіт .

2)    Провести рефлексію знань .

Рефлексія знань :

 Учитель:

У результаті плідної співпраці ми повторили й узагальнили навчальний матеріал з теми «Вступ в стереометрію».

Переконалися, що лише міцні навички минулих уроків і теоретичні знання з теми дали змогу творчо застосувати набуті  знання та вміння для створення проектів.

Додатки до проекту:

Вступ

Дослідження групи "Теоретиків"

Дослідження групи" Дослідники"

Дослідження групи "Допитливі"

Дослідження групи "Практики"

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання