Меню сайту

Проект «Розв’язання трикутників»

Керівник проекту: Коноваленко Надія Анатоліївна

Учасники проекту: учні 9-Акласу

Тип проекту: дослідницький і практично – орієнтований

І. Актуальність  проекту

         Історично склалося так, що геометрія  виникла із практичних потреб людини на основі завдань, поставлених життям, і розвивалася з їхнім вирішенням. Тому дуже важливо навчити свідомо  застосовувати придбані на уроках теоретичні знання  для вирішення практичних завдань.

ІІ. Мета й задачі проекту:

 • використання знань з теми “ Розв'язання трикутників ” як інструменту  для розв'язання життєвих проблем ;
 • розвиток вміння використовувати комп'ютери  та комп'ютерні засоби при розв'язанні  задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією , збереженням та  поданням;
 • усвідомлення  ролі знань у житті і навчанні учнів; розвиток  навичок ефективного  спілкування та  спільної діяльності.

Головне питання:

Де використовуються знання про методи розв’язування трикутників?

Проблемні питання:

Група « Теоретиків»

Як застосовувати вивченні  алгоритми знаходження невідомих сторін і кутів довільного трикутника до розв'язання геометричних задач та задач практичного змісту?

Група « Дослідників»

Як звести задачу  спостереження за об'єктом С до  задачі розв'язання трикутника АВС?

Група « Практики»

 Як розв’язати задачі на обчислення відстаней та висот?

Група « Допитливі»

Поглиблення знань про   трикутники.   

 ІІІ. Етапи реалізації проект

1. Вибір  тематики, постановка проблеми.

2. Розподіл класу  на групи з урахуванням здібностей, нахилів, способу мислення.

3. Ознайомлення учнів із суттю проекту й основними етапами його реалізації.

4. Робота з інформаційними ресурсами.

ІV. Звіт про роботу над проектом

V. Очікувані результати:

 • поглиблення й розширення знань учнів про розв’язання трикутників і практичне застосування  вивченого матеріалу;
  •  учні оволоділи креативними навичками продуктивної діяльності: добуванням знань із реальності, володіння прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем;
  • розвиток вмінь використовувати комп'ютери  та комп'ютерні засоби при розв'язанні  задач та навичок  ефективного  спілкування та  спільної діяльності.

 VІ. Підсумок проекту:

 • аналіз грамотності проекту;
 • аналіз активності груп;
 • оцінка етапу досліджень;
 • оцінка комп'ютерної грамотності.

Аналіз навичок колективної роботи.

 Фрагменти презентації проекту

Тема уроку:Розв’язання  трикутників

Мети уроку:

 • поглиблення й розширення знань учнів про розв’язання трикутників і практичне застосування  вивченого матеріалу;
 • розвиток вміння будувати інформаційні моделі  і досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • усвідомлення  ролі знань у житті людини; розвиток  навичок ефективного  спілкування та  спільної діяльності.

 Тип уроку: урок - захист проектної роботи

Хід уроку

І. Організаційний момент

 • На початку уроку необхідно нагадати дітям правила поведінки в комп'ютерному класі та правильної роботи за комп'ютером.
 • Психологічна хвилинка
 • Гра  « Скільки трикутників?»

ІІ. Мотивація  навчальної діяльності

Мета роботи:

Довідатися, як використовуються знання про методи розв’язування трикутників?

 Об'єкт дослідження:

Розв’язання трикутників

 Предмет дослідження:

Застосування  алгоритмів розв’язання довільних трикутників  при  розв’язання практичних задач:

 • спостереження  за об’єктом;
 • обчислення  відстаней та висот.

 Гіпотеза: знання  з теми “ Розв'язання трикутників ” можливо  використовувати як інструменту  для розв'язання життєвих проблем .

 Питання:

Де використовуються знання про методи розв’язування трикутників?

 ІІІ. Інтерактивна вправа « Загальний проект», « Навчаючи - навчаюсь».

Захист проектних робіт .

 1. Результати дослідження групи «Теоретиків»
 2. Результати дослідження групи «Дослідників»
 3. Результати дослідження групи «Практиків»
 4. Результати дослідження групи «Допитливі»

Всі групи  по черзі   розповідають про  результати своєї роботи.

Гімнастика для очей “ Уявний трикутник ”

 1. Вправа «Метелик» .   Моргаємо дуже швидко.
  1. Уявити собі трикутник золотого кольору. Переводити погляд з верхнього кута в лівий нижній - у верхній, у правий нижній. Ще раз одночасно подивитися в кути уявлюваного трикутника золотого кольору. Цей колір сприяє відновленню зору.
  2. Для перерви, кілька разів сильно зажмуритися.

 ІV . Підведення підсумків уроку

 • Перегляд фрагмента відеофільму.
 • Підведення підсумків презентацій і оцінка учнівських робіт

Самооцінювання результатів діяльності:

 • я уважно слухав (ла) пояснювання учителя _________ балів
 • я активно працював (ла) на уроці ____ балів
 • я участував (ла) в аналізі задач, та мої пропозиції були враховані    при розв’язуванні      задач_____балів
 • я допомагав (ла) своїм однокласникам, заохочуючи їх до роботи у класі_  балів

             Підбиття  підсумків ___________ балів

 Додатки до уроку:

Дослідження групи "Теоретики"

Дослідження групи "Практики"

Дослідження групи "Дослідники"

Дослідження групи "Допитливі"

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання