Розробка уроку з геометрії в  8 класі

Тема уроку:  Чотирикутники

Мета:

  • повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутник» знання учнів щодо означень, властивостей та ознак  таких понять,як чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат,трапеція;узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв’язання задач;
  • розвивати пошукову пізнавальну активність, логічне мислення, кмітливість;
  • сприяти вихованню позитивного ставлення учнів до навчання.

Тип  уроку: узагальнення й систематизації знань.

 Устаткування: комп’ютер, диск «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія  7-9 клас», програма  « Контрольно-діагностична система TEST-W».

Урок має таку структуру:
1. Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв.
2. Відтворення і корекція опорних знань - 6 хв.
3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ - 6 хв.
4. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань – 20 хв.

Клас ділиться на три групи:
а) перша група працює на комп'ютерах 5-7 хв.;
б) друга група учнів самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення), після виконання поставлених завдань учні міняються місцями;
в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.

Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або одержує індивідуальні завдання.

5. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань - 5 хв.

 Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.
6. Підведення підсумку уроку - 5 хв.

Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них. Дає домашнє завдання і пояснює його.

 Хід уроку

І. Організаційний момент.

Зібратися разом – це початок,

          Триматися разом – це прогрес,

           Працювати разом – це успіх.

                                         Генрі Форд, американський підприємець

ІІ. Формулювання мети і завдань уроку.

ІІІ. Повторення та систематизація опорних знань.

Математична гра «Розумники та розумниці»

 

3.  Особлива властивість трапеції . 

4.  Сума градусних мір двох кутів трапеції, прилеглих до однієї сторони дорівнює. 

5.  Види трапеції. 

6.  Середня лінія трикутника . 

7.  Особлива властивість ромба. 

8.  Особлива властивість прямокутника. 

9.  Чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, називається … 

10.  Основи трапеції дорівнюють 7 см і 13 см, отже, її середня лінія дорівнює:… 

11.  У чотирикутника лише три рівні сторони. Який з чотирикутників відповідає даній умові? 

12.  Одна з діагоналей ромба утворює зі стороною кут 15 градусів, отже, менший кут ромба … 

13.  Сума двох кутів паралелограма дорівнює 100 градусів, отже його  менший кут дорівнює: … 

14.  Діагоналі якого чотирикутника рівні між собою? 

15.  Периметр квадрата дорівнює 16 см, отже, довжина його сторони дорівнює:.. 

ІV. Повторення та систематизація  вмінь 

3 етап: практичний

Розв’язати  задачі Учні поєднуються у нові групи для продовження роботи. Учні  групи працюють за комп’ютерами та демонструють  іншим учням етапи розв’язування дослідницьких задач. 

№ 6.6.1 

Дано паралелограм ABCD. Нехай точка О – точка  перетину діагоналей. Візьміть довільну точку М  на стороні ВС. Знайдіть точку N перетину прямої ОМ із стороною АD. Порівняйте  довжини відрізків ОМ і ОN. Висловіть гіпотезу  та доведіть її дедуктивно